СОБИРАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН

СОБИРАЊЕ НА ОТПАДНИ МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ

Нашиот професионален тим од секторот за управување со отпад е целосно посветен према потребите на секој создавач на отпадни масла за јадење како ресторани, хотели, локали за брза храна, супермаркети, разни прехранбени производители и деловни субјекти кои користат растителни масла во подготовка на храната. Процесот на собирање на отпадните масла се одвива преку следниве чекори:

 • Склучување на договор за собирање на употребени масла за јадење со кој се прецизира начинот на собирање и правата и обврските на двете договорни страни
 • Достава на бесплатна амбалажа за безбедно и хигиенско собирање и складирање на отпадот
 • Директна комуникација со секој создавач на отпадни масла за планирање и организирање на ефикасен распоред на собирање
 • Подигање на отпадните масла и достава на нова амбалажа на дневно, неделно или месечно ниво
 • Издавање на транспортен формулар за предадената количина на отпадни масла за јадење при секое собирање
 • Развиена логистичка мрежа за собирање и транспорт на отпадните масла за јадење во посебни возила до складишниот простор во нашиот сектор за управување со отпад

СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАДНИ МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ

Суниленс располага со иноксни цистерни и резервоари кои овозможуваат најсоодветно складирање и таложење на отпадните масла за јадење. Преку нашите логистички, оперативни и технички капацитети целосно го систематизиравме процесот на управување со употребени масла за јадење према највисоките стандарди во индустријата.

ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ

Суниленс користи современа опрема и технологија за термичко третирање, прочистување, филтрирање и анализа на отпадните масла за јадење. Секој литар отпадно масло за јадење кое го собираме поминува низ следниве процеси:

 • Загревање на секоја количина во посебен систем дизајниран за оваа намена
 • Фази на филтрација преку специјални филтри со различна големина
 • Процес на таложење и додатно загревање во складишни цистерни
 • Припрема на готова еко суровина за извоз на европскиот пазар преку финална филтрација и термичко третирање
 • Лабараториска анализа за преглед на квалитетот на финалниот производ

Ги собираме вашите отпадни масла за јадење со надомест. Контактирајте не за да го подигнеме вашето отпадно масло и да ви доставиме соодветна амбалажа.

Доколку сакате да дознаете повеќе за нашиот систем на собирање, нашиот тим ќе ви одговори на сите ваши прашања.

Дознајте повеќе за...