МУЛТИМЕДИЈА

Бидете во тек со медиумските објави за нашите активности, новости за настани на кои учествуваме, нови производи, едукативни кампањи и услуги во поглед на управувањето со отпадни масла за јадење.

Биомаса и биогорива: Од отпад до енергија
Новости/Блог

Биомаса и биогорива: Од отпад до енергија

Read More
37 Replies
Како да бидеме eco-friendly и свесни за животната средина?
Новости/Блог

Како да бидеме eco-friendly и свесни за животната средина?

Read More
1 Reply
Зошто рециклирањето е важно за нас и животната средина?
Новости/Блог

Зошто рециклирањето е важно за нас и животната средина?

Read More
4 Replies
Проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење” се проширува во 11 градинки во Скопје
Новости/Блог

Проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење” се проширува во 11 градинки во Скопје

Read More
Колку е штетно отпадното масло по нашето здравје и животната средина?
Новости/Блог

Колку е штетно отпадното масло по нашето здравје и животната средина?

Read More
Еколошката свест расте кај домаќинствата: Собрани 1200 кг отпадно масло преку еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“
Новости/Блог

Еколошката свест расте кај домаќинствата: Собрани 1200 кг отпадно масло преку еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“

Read More
2 Replies
Совети како да готвите со растителни масла и притоа да не ја загадувате животната средина?
Новости/Блог

Совети како да готвите со растителни масла и притоа да не ја загадувате животната средина?

Read More
3 Replies
Први резултати од новиот систем за собирање на отпадно масло и еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“
Новости/Блог

Први резултати од новиот систем за собирање на отпадно масло и еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“

Read More
1 Reply
Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – Дали го селектираме отпадот во нашите домови?
Новости/Блог

Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – Дали го селектираме отпадот во нашите домови?

Read More
2 Replies
Започна реализацијата на пилот проектот: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“
Новости/Блог

Започна реализацијата на пилот проектот: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“

Read More
1 Reply
Зголемување на еколошката свест и подобрување на системите за собирање на отпадно масло: „Суниленс“ и Здружението „Гоу Грин“ започнаа соработка
Новости/Блог

Зголемување на еколошката свест и подобрување на системите за собирање на отпадно масло: „Суниленс“ и Здружението „Гоу Грин“ започнаа соработка


Read More
4 Replies
ОТПАДНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ВО ЕКОЛОШКИ И СОЦИЈАЛЕН ПОХОД
Новости/Блог

ОТПАДНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ВО ЕКОЛОШКИ И СОЦИЈАЛЕН ПОХОД

Read More
3 Replies
Суниленс и Здружението Љубезност започнуваат соработка и заедничка еко иницијатива
Новости/Блог

Суниленс и Здружението Љубезност започнуваат соработка и заедничка еко иницијатива

Read More
1 Reply
Суниленс започнува еко акција за собирање на отпадни масла за јадење од домаќинствата
Новости/Блог

Суниленс започнува еко акција за собирање на отпадни масла за јадење од домаќинствата

Read More
2 Replies
Нови еко-едукативни работилници со децата од 11 градинки во Скопје преку проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење”
Галерија

Нови еко-едукативни работилници со децата од 11 градинки во Скопје преку проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење”

Read More
2 Replies
Панел дискусија: „Селектирај – Рециклирај – Редуцирај“
Галерија

Панел дискусија: „Селектирај – Рециклирај – Редуцирај“

Read More
2 Replies
Хуманитарна акција – донирање на зготвени оброци
Галерија

Хуманитарна акција – донирање на зготвени оброци

Read More
3 Replies
Едукативна еко работилница во ОУ „Мирче Ацев“ во Ѓорче Петров
Галерија

Едукативна еко работилница во ОУ „Мирче Ацев“ во Ѓорче Петров

Read More
2 Replies
Доделување на благодарници до персоналот во градинките „Орце Николов“ и Корчагин“ за одличната еко соработка
Галерија

Доделување на благодарници до персоналот во градинките „Орце Николов“ и Корчагин“ за одличната еко соработка

Read More
„Рециклирај и донирај“ на Аларм за природата 2018
Галерија

„Рециклирај и донирај“ на Аларм за природата 2018

Read More
1 Reply
Посета на учениците од СЕПУГС Васил Антевски Дрен
Галерија

Посета на учениците од СЕПУГС Васил Антевски Дрен

Read More
1 Reply
Промоција на книгата „Дом со нула отпад“ од Беа Џонсон на македонски јазик
Галерија

Промоција на книгата „Дом со нула отпад“ од Беа Џонсон на македонски јазик

Read More
3 Replies
Еко презентации за отпадно масло во Македонски Брод, Делчево и Богданци
Галерија

Еко презентации за отпадно масло во Македонски Брод, Делчево и Богданци

Read More
2 Replies
Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“
Галерија

Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“

Read More
3 Replies
Еко презентација за собирање и рециклирање на отпадно масло во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“
Галерија

Еко презентација за собирање и рециклирање на отпадно масло во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“

Read More
2 Replies
Еко-едукативен проект: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“
Галерија

Еко-едукативен проект: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“

Read More
3 Replies
Еко-хуманитарен проект „Рециклирај и донирај“: Собирање на отпадно масло за јадење од домаќинствата
Галерија

Еко-хуманитарен проект „Рециклирај и донирај“: Собирање на отпадно масло за јадење од домаќинствата

Read More
7 Replies
Предавање на Беа Џонсон за живеење со една тегла ѓубре годишно
Галерија

Предавање на Беа Џонсон за живеење со една тегла ѓубре годишно

Read More
Континуирани акции за собирање на отпадно масло во Охрид
Галерија

Континуирани акции за собирање на отпадно масло во Охрид

Read More
4 Replies
СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО: РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“
Видео

СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО: РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“

Read More
2 Replies
ШТО Е ОТПАДНО МАСЛО, КАКО СЕ СОБИРА И РЕЦИКЛИРА?
Видео

ШТО Е ОТПАДНО МАСЛО, КАКО СЕ СОБИРА И РЕЦИКЛИРА?

Read More
2 Replies
ЕКО БАЛАНС ТВ МАГАЗИН – СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО
Видео

ЕКО БАЛАНС ТВ МАГАЗИН – СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО

Read More
1 Reply
ПРОЕКТОТ „УЧИМЕ ЗА СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО“ СЕ ПРОШИРУВА ВО 11 ГРАДИНКИ ВО СКОПЈЕ – ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ
Видео

ПРОЕКТОТ „УЧИМЕ ЗА СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО“ СЕ ПРОШИРУВА ВО 11 ГРАДИНКИ ВО СКОПЈЕ – ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ

Read More
ЕКО-ХУМАНИТАРЕН ПРОЕКТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ –  ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ
Видео

ЕКО-ХУМАНИТАРЕН ПРОЕКТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ – ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ

Read More
6 Replies
„РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ НА МАКЕДОНИЈА ДЕНЕС НА ТВ 24
Видео

„РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ НА МАКЕДОНИЈА ДЕНЕС НА ТВ 24

Read More
3 Replies
Гостување во фактор здравје на тема: „последици од несоодветно фрлање на отпаден зејтин“
Видео

Гостување во фактор здравје на тема: „последици од несоодветно фрлање на отпаден зејтин“

Read More
Еко работилници со децата од градинката „Корчагин“ – видео прилог на МРТВ
Видео

Еко работилници со децата од градинката „Корчагин“ – видео прилог на МРТВ

Read More
1 Reply
Еко работилници со децата од градинката „Орце Николов“ – видео прилог на МРТВ
Видео

Еко работилници со децата од градинката „Орце Николов“ – видео прилог на МРТВ

Read More
1 Reply
Еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“ на МРТ – Македонија наутро
Видео

Еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“ на МРТ – Македонија наутро

Read More
Како соодветно да го отстраните отпадното масло после готвењето?
Видео

Како соодветно да го отстраните отпадното масло после готвењето?

Read More
2 Replies
Еко-хуманитарната акција „Рециклирај и донирај“ на Утринска на Телма
Видео

Еко-хуманитарната акција „Рециклирај и донирај“ на Утринска на Телма

Read More
3 Replies
Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“ – Европската недела за помалку отпад
Видео

Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“ – Европската недела за помалку отпад

Read More
Работилница на Go Green – Биди Зелен во рамки на проектот „Од масло до енергија“
Видео

Работилница на Go Green – Биди Зелен во рамки на проектот „Од масло до енергија“

Read More
3 Replies
Отварање на Европската недела за помалку отпад – Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“
Видео

Отварање на Европската недела за помалку отпад – Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“

Read More
2 Replies
Еко aкцијата „Рециклирај и донирај“ на Утринска ТВ Сител
Видео

Еко aкцијата „Рециклирај и донирај“ на Утринска ТВ Сител

Read More
4 Replies