МУЛТИМЕДИЈА

Бидете во тек со медиумските објави за нашите активности, новости за настани на кои учествуваме, нови производи, едукативни кампањи и услуги во поглед на управувањето со отпадни масла за јадење.

Биомаса и биогорива: Од отпад до енергија
Новости/Блог

Биомаса и биогорива: Од отпад до енергија

Read More
41 Replies
Како да бидеме eco-friendly и свесни за животната средина?
Новости/Блог

Како да бидеме eco-friendly и свесни за животната средина?

Read More
6 Replies
Зошто рециклирањето е важно за нас и животната средина?
Новости/Блог

Зошто рециклирањето е важно за нас и животната средина?

Read More
6 Replies
Проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење” се проширува во 11 градинки во Скопје
Новости/Блог

Проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење” се проширува во 11 градинки во Скопје

Read More
1 Reply
Колку е штетно отпадното масло по нашето здравје и животната средина?
Новости/Блог

Колку е штетно отпадното масло по нашето здравје и животната средина?

Read More
4 Replies
Еколошката свест расте кај домаќинствата: Собрани 1200 кг отпадно масло преку еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“
Новости/Блог

Еколошката свест расте кај домаќинствата: Собрани 1200 кг отпадно масло преку еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“

Read More
5 Replies
Совети како да готвите со растителни масла и притоа да не ја загадувате животната средина?
Новости/Блог

Совети како да готвите со растителни масла и притоа да не ја загадувате животната средина?

Read More
4 Replies
Први резултати од новиот систем за собирање на отпадно масло и еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“
Новости/Блог

Први резултати од новиот систем за собирање на отпадно масло и еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“

Read More
2 Replies
Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – Дали го селектираме отпадот во нашите домови?
Новости/Блог

Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – Дали го селектираме отпадот во нашите домови?

Read More
4 Replies
Започна реализацијата на пилот проектот: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“
Новости/Блог

Започна реализацијата на пилот проектот: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“

Read More
4 Replies
Зголемување на еколошката свест и подобрување на системите за собирање на отпадно масло: „Суниленс“ и Здружението „Гоу Грин“ започнаа соработка
Новости/Блог

Зголемување на еколошката свест и подобрување на системите за собирање на отпадно масло: „Суниленс“ и Здружението „Гоу Грин“ започнаа соработка


Read More
8 Replies
ОТПАДНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ВО ЕКОЛОШКИ И СОЦИЈАЛЕН ПОХОД
Новости/Блог

ОТПАДНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ВО ЕКОЛОШКИ И СОЦИЈАЛЕН ПОХОД

Read More
9 Replies
Суниленс и Здружението Љубезност започнуваат соработка и заедничка еко иницијатива
Новости/Блог

Суниленс и Здружението Љубезност започнуваат соработка и заедничка еко иницијатива

Read More
2 Replies
Суниленс започнува еко акција за собирање на отпадни масла за јадење од домаќинствата
Новости/Блог

Суниленс започнува еко акција за собирање на отпадни масла за јадење од домаќинствата

Read More
5 Replies
Нови еко-едукативни работилници со децата од 11 градинки во Скопје преку проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење”
Галерија

Нови еко-едукативни работилници со децата од 11 градинки во Скопје преку проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење”

Read More
8 Replies
Панел дискусија: „Селектирај – Рециклирај – Редуцирај“
Галерија

Панел дискусија: „Селектирај – Рециклирај – Редуцирај“

Read More
3 Replies
Хуманитарна акција – донирање на зготвени оброци
Галерија

Хуманитарна акција – донирање на зготвени оброци

Read More
8 Replies
Едукативна еко работилница во ОУ „Мирче Ацев“ во Ѓорче Петров
Галерија

Едукативна еко работилница во ОУ „Мирче Ацев“ во Ѓорче Петров

Read More
6 Replies
Доделување на благодарници до персоналот во градинките „Орце Николов“ и Корчагин“ за одличната еко соработка
Галерија

Доделување на благодарници до персоналот во градинките „Орце Николов“ и Корчагин“ за одличната еко соработка

Read More
1 Reply
„Рециклирај и донирај“ на Аларм за природата 2018
Галерија

„Рециклирај и донирај“ на Аларм за природата 2018

Read More
3 Replies
Посета на учениците од СЕПУГС Васил Антевски Дрен
Галерија

Посета на учениците од СЕПУГС Васил Антевски Дрен

Read More
7 Replies
Промоција на книгата „Дом со нула отпад“ од Беа Џонсон на македонски јазик
Галерија

Промоција на книгата „Дом со нула отпад“ од Беа Џонсон на македонски јазик

Read More
5 Replies
Еко презентации за отпадно масло во Македонски Брод, Делчево и Богданци
Галерија

Еко презентации за отпадно масло во Македонски Брод, Делчево и Богданци

Read More
6 Replies
Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“
Галерија

Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“

Read More
5 Replies
Еко презентација за собирање и рециклирање на отпадно масло во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“
Галерија

Еко презентација за собирање и рециклирање на отпадно масло во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“

Read More
3 Replies
Еко-едукативен проект: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“
Галерија

Еко-едукативен проект: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“

Read More
4 Replies
Еко-хуманитарен проект „Рециклирај и донирај“: Собирање на отпадно масло за јадење од домаќинствата
Галерија

Еко-хуманитарен проект „Рециклирај и донирај“: Собирање на отпадно масло за јадење од домаќинствата

Read More
7 Replies
Предавање на Беа Џонсон за живеење со една тегла ѓубре годишно
Галерија

Предавање на Беа Џонсон за живеење со една тегла ѓубре годишно

Read More
3 Replies
Континуирани акции за собирање на отпадно масло во Охрид
Галерија

Континуирани акции за собирање на отпадно масло во Охрид

Read More
6 Replies
СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО: РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“
Видео

СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО: РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“

Read More
5 Replies
ШТО Е ОТПАДНО МАСЛО, КАКО СЕ СОБИРА И РЕЦИКЛИРА?
Видео

ШТО Е ОТПАДНО МАСЛО, КАКО СЕ СОБИРА И РЕЦИКЛИРА?

Read More
5 Replies
ЕКО БАЛАНС ТВ МАГАЗИН – СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО
Видео

ЕКО БАЛАНС ТВ МАГАЗИН – СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО

Read More
2 Replies
ПРОЕКТОТ „УЧИМЕ ЗА СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО“ СЕ ПРОШИРУВА ВО 11 ГРАДИНКИ ВО СКОПЈЕ – ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ
Видео

ПРОЕКТОТ „УЧИМЕ ЗА СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО“ СЕ ПРОШИРУВА ВО 11 ГРАДИНКИ ВО СКОПЈЕ – ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ

Read More
2 Replies
ЕКО-ХУМАНИТАРЕН ПРОЕКТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ –  ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ
Видео

ЕКО-ХУМАНИТАРЕН ПРОЕКТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ – ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ

Read More
10 Replies
„РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ НА МАКЕДОНИЈА ДЕНЕС НА ТВ 24
Видео

„РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ НА МАКЕДОНИЈА ДЕНЕС НА ТВ 24

Read More
4 Replies
Гостување во фактор здравје на тема: „последици од несоодветно фрлање на отпаден зејтин“
Видео

Гостување во фактор здравје на тема: „последици од несоодветно фрлање на отпаден зејтин“

Read More
3 Replies
Еко работилници со децата од градинката „Корчагин“ – видео прилог на МРТВ
Видео

Еко работилници со децата од градинката „Корчагин“ – видео прилог на МРТВ

Read More
7 Replies
Еко работилници со децата од градинката „Орце Николов“ – видео прилог на МРТВ
Видео

Еко работилници со децата од градинката „Орце Николов“ – видео прилог на МРТВ

Read More
3 Replies
Еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“ на МРТ – Македонија наутро
Видео

Еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“ на МРТ – Македонија наутро

Read More
2 Replies
Како соодветно да го отстраните отпадното масло после готвењето?
Видео

Како соодветно да го отстраните отпадното масло после готвењето?

Read More
7 Replies
Еко-хуманитарната акција „Рециклирај и донирај“ на Утринска на Телма
Видео

Еко-хуманитарната акција „Рециклирај и донирај“ на Утринска на Телма

Read More
6 Replies
Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“ – Европската недела за помалку отпад
Видео

Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“ – Европската недела за помалку отпад

Read More
5 Replies
Работилница на Go Green – Биди Зелен во рамки на проектот „Од масло до енергија“
Видео

Работилница на Go Green – Биди Зелен во рамки на проектот „Од масло до енергија“

Read More
7 Replies
Отварање на Европската недела за помалку отпад – Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“
Видео

Отварање на Европската недела за помалку отпад – Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“

Read More
6 Replies
Еко aкцијата „Рециклирај и донирај“ на Утринска ТВ Сител
Видео

Еко aкцијата „Рециклирај и донирај“ на Утринска ТВ Сител

Read More
8 Replies