Еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“ на МРТ – Македонија наутро

Интервју со Андреј Ѓокиќ: Заштитата на животната средина почнува со секој од нас
11/12/2017
Први резултати од новиот систем за собирање на отпадно масло и еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“
28/12/2017

Погледнете го видео прилогот на МРТ – Македонија наутро за еко-хуманитарната акција „Рециклирај и донирај“, нашиот систем за управување со отпадно масло како и факти за штетните влијанија од несоодветно отстранување на отпадните масла за јадење.

Доколку сакате да се приклучите во новиот систем за собирање на отпадно масло од домаќинствата, пополнете ја контакт формата на нашата веб страна или контактирајте не на 070 264 444; 02/2650-100; 02/2650-600.