ЕКО БАЛАНС ТВ МАГАЗИН – СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО

Каде треба да заврши употребеното масло за јадење, одбележан денот на Зелениот појас – ЕКОБАЛАНС
16/11/2018
Зошто рециклирањето е важно за нас и животната средина?
23/11/2018

Погледнете го најновото еколошко издание на Еко Баланс каде ќе дознаете повеќе како се собира и рециклира отпадното масло за јадење во Македонија преку нашиот еко систем за управување со овој вид на отпад кој го развиваме и унапредуваме скоро една деценија.

Дознајте повеќе за еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“ и еколошките резултати кои ги постигнавме досега преку собирање на отпадно масло од домаќинствата.