Работилница на Go Green – Биди Зелен во рамки на проектот „Од масло до енергија“