Континуирани акции за собирање на отпадно масло во Охрид

АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ СТАРА ХАРТИЈА ВО ОХРИД
02/06/2015
БЕА ЏОНСОН ВО СКОПЈЕ: КАКО ДО ЕДНА ТЕГЛА ЃУБРЕ ГОДИШНО?
03/03/2017

Пилот проектот во Охрид за собирање на отпадни масла за јадење од домаќинствата беше одлично искуство за нас. Продолжуваме понатаму со едукацијата во овој сегмент како и реализација на нови проекти и акции за собирање на отпадни масла за јадење и заштита на животната средина.

Погледнете ја галеријата од настанот: