5 ЈУНИ СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЌЕ БИДЕ ОДБЕЛЕЖАН СО ПОВЕЌЕ АКТИВНОСТИ

Прегорените масла од кафеаните ја затнуваат канализацијата
27/11/2013
ЌЕ СЕ СОБИРА ОТПАДНО МАСЛО И СТАРА ХАРТИЈА
02/06/2014

Општина Охрид во рамките на одбележувањето на 5-ти jуни, Светскиот ден на животната средина, првата недела од месец јуни ја прогласи за „Недела на животната средина“ во која ќе бидат опфатени повеќе активности.

Целта на организирањето на оваа „Недела на животната средина“ е што повеќе да се укаже на проблемите од областа на екологијата и да се влијае на подигањето на јавната свест на граѓаните за заштита на животната средина.

Во текот на неделата на животната средина, предвидено е да се реализира проектот, “Цветни балкони – Цветен Охрид“, во чии рамки ќе бидат поделени 300 жардиниери со саксиско цвеќе на жителите кои живеат на следните улици: „Момчило Јорданоски“, „Марко Цепенков“ од пресекот кај Стобекс до кружниот тек кај болницата, ул. „Вангел Николоски“, ул. „Дебарца“, ул. „Александар Гушо“, ул.„Трајче Дојчиноски“, ул „1-ви Мај“, ул. „1-ва Македонска ударна бригада“ од пресекот со ул. „ Питу Гули “ до Стобекс. Акцијата ќе се реализира на 04 јуни(среда) и 05 јуни (четврток) 2014г.
Граѓаните од гореспоменатите улици кои се заинтересирани за жардиниери со цвеќе, претходно ќе треба да се запишат на список во Општина Охрид-Одделението за заштита и влијание на животната средина во соба бр. 54 на 02 (понеделник) и 03(вторник) 2014год. од 12-15часот.
Делењето на цвеќињата ќе се изврши во расадникот на ЈП Комуналец на 04 јуни (среда) и 5 јуни (четврток) 2014г. од 10 до 13 часот.Граѓаните од горе споменатите улици кои претходно се запишале на список во Општина Охрид, цвеќето ќе можат да го подигнат со лични документи за идентификација од кои ќе биде видлива адресата на живеење.

Во соработка со основните и средните училишта од Охрид, ќе биде организирана акција за собирање на стара хартија во дворовите на училиштата, каде ќе бидат поставени соодветни садови за одлагање на хартијата. Во акцијата ќе можат да се вклучат сите граѓани и институции од Охрид , кои исто така својата отпадна хартија можат да ја донесат до за нив најблиското училиште.Акцијата за собирање на стара хартија ќе се одвива на 04 јуни (среда) 2014г. од 8 до 17 часот.

Секторот за заштита на животна средина и управување со отпад при Општина Охрид од декември 2012г отпочна со реализација на „Пилот проектот за собирање на отпадно масло од домаќинствата“, со цел употребеното масло да не се фрла заедно со другиот комунален отпад и со него да не се загадува животната средина. Собирањето на отпадното масло на територијата на Општина Охрид го врши овластената фирма СУНИЛЕНС која од МЖСПП има дозвола за собирање , складирање и третман на овој вид отпад.
За таа цел Општина Охрид на 13.12.2012г. на околу 100 домаќинства подели по една пластична канта од по 3 литри.
Се молат домаќинствата кои ги добија овие канти и имаат собрано отпадно масло од приготвување на храна , без разлика дали е кантата полна или полупразна на 04.06.2014г. (среда) од 12 до 15 часот да ги донесат истите на полигонот за мали спортови кај ресторанот „Европа“ на ул. „Партизанска“, за да ги заменат со празни.

Доколку има и други заинтересирани домаќинства за собирање на отпадното масло,истиот ден, Општина Охрид на локацијата и терминот што се погоре спомнати ќе подели канти.
Се известуваат домаќинствата кои поседуваат кантички дека нема повеќе да има вакви организирани годишни акции за собирање на отпадно масло, туку граѓаните ќе бидат директно контактирани од страна на СУНИЛЕНС и ќе им биде оставен контакт телефон на кој ќе може да се јават кога ќе имаат полна кантичка. Возило на СУНИЛЕНС секој петок доаѓа во Охрид и ќе биде во можност да ги собере полните кантички со отпадно масло и да бидат заменети со празни.

www.ohrid.gov.mk

Ние собираме, складираме и третираме отпадни масла за јадење од хотели, ресторани, сендвичари, големи и мали потрошувачи на растителни масла низ цела Македонија.

При подигање на вашето отпадно масло за јадење доставуваме соодветна амбалажа за собирање. За да го собереме вашето отпадно масло или доколку сакате да дознаете повеќе за нашиот систем на собирање, контактирајте не и веднаш ќе ве посетиме.

slika-za-proekt-ohrid-1