MULTIMEDIA

Follow our blog posts, stay updated on media reports and news about our company activities and events in which we participate, announcements of new products, promotion of awareness campaigns and eco services related to used cooking oil management.

Како да бидеме eco-friendly и свесни за животната средина?
Blog

Како да бидеме eco-friendly и свесни за животната средина?

Read More
Зошто рециклирањето е важно за нас и животната средина?
Blog

Зошто рециклирањето е важно за нас и животната средина?

Read More
Проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење” се проширува во 11 градинки во Скопје
Blog

Проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење” се проширува во 11 градинки во Скопје

Read More
Колку е штетно отпадното масло по нашето здравје и животната средина?
Blog

Колку е штетно отпадното масло по нашето здравје и животната средина?

Read More
ЕКОЛОШКАТА СВЕСТ РАСТЕ КАЈ ДОМАЌИНСТВАТА: СОБРАНИ 1200 КГ ОТПАДНО МАСЛО ПРЕКУ ЕКО-ХУМАНИТАРНИОТ ПРОЕКТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“
Blog

ЕКОЛОШКАТА СВЕСТ РАСТЕ КАЈ ДОМАЌИНСТВАТА: СОБРАНИ 1200 КГ ОТПАДНО МАСЛО ПРЕКУ ЕКО-ХУМАНИТАРНИОТ ПРОЕКТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“

Read More
СОВЕТИ КАКО ДА ГОТВИТЕ СО РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ПРИТОА ДА НЕ ЈА ЗАГАДУВАТЕ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА?
Blog

СОВЕТИ КАКО ДА ГОТВИТЕ СО РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ПРИТОА ДА НЕ ЈА ЗАГАДУВАТЕ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА?

Read More
Први резултати од новиот систем за собирање на отпадно масло и еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“
Blog

Први резултати од новиот систем за собирање на отпадно масло и еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“

Read More
Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – Дали го селектираме отпадот во нашите домови?
Blog

Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – Дали го селектираме отпадот во нашите домови?

Read More
Започна реализацијата на пилот проектот: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“
Blog

Започна реализацијата на пилот проектот: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“

Read More
Зголемување на еколошката свест и подобрување на системите за собирање на отпадно масло: „Суниленс“ и Здружението „Гоу Грин“ започнаа соработка
Blog

Зголемување на еколошката свест и подобрување на системите за собирање на отпадно масло: „Суниленс“ и Здружението „Гоу Грин“ започнаа соработка

Read More
2 Replies
ОТПАДНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ВО ЕКОЛОШКИ И СОЦИЈАЛЕН ПОХОД
Blog

ОТПАДНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ВО ЕКОЛОШКИ И СОЦИЈАЛЕН ПОХОД

Read More
Суниленс и Здружението Љубезност започнуваат соработка и заедничка еко иницијатива
Blog

Суниленс и Здружението Љубезност започнуваат соработка и заедничка еко иницијатива

Read More
Суниленс започнува еко иницијатива за собирање на отпадни масла за јадење од домаќинствата
Blog

Суниленс започнува еко иницијатива за собирање на отпадни масла за јадење од домаќинствата

Read More
Нови еко-едукативни работилници со децата од 11 градинки во Скопје преку проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење”
Gallery

Нови еко-едукативни работилници со децата од 11 градинки во Скопје преку проектот „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење”

Read More
Панел дискусија: „Селектирај – Рециклирај – Редуцирај“
Gallery

Панел дискусија: „Селектирај – Рециклирај – Редуцирај“

Read More
Хуманитарна акција – донирање на зготвени оброци
Gallery

Хуманитарна акција – донирање на зготвени оброци

Read More
Едукативна еко работилница во ОУ „Мирче Ацев“ во Ѓорче Петров
Gallery

Едукативна еко работилница во ОУ „Мирче Ацев“ во Ѓорче Петров

Read More
Доделување на благодарници до персоналот во градинките „Орце Николов“ и Корчагин“ за одличната еко соработка
Gallery

Доделување на благодарници до персоналот во градинките „Орце Николов“ и Корчагин“ за одличната еко соработка

Read More
„Рециклирај и донирај“ на Аларм за природата 2018
Gallery

„Рециклирај и донирај“ на Аларм за природата 2018

Read More
ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „ДОМ СО НУЛА ОТПАД“ ОД БЕА ЏОНСОН НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Gallery

ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „ДОМ СО НУЛА ОТПАД“ ОД БЕА ЏОНСОН НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Read More
ЕКО ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ОТПАДНО МАСЛО ВО МАКЕДОНСКИ БРОД, ДЕЛЧЕВО И БОГДАНЦИ
Gallery

ЕКО ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ОТПАДНО МАСЛО ВО МАКЕДОНСКИ БРОД, ДЕЛЧЕВО И БОГДАНЦИ

Read More
Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“
Gallery

Отварање на Европската недела за помалку отпад: Јавна дебата – „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“

Read More
Еко презентација за собирање и рециклирање на отпадно масло во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“
Gallery

Еко презентација за собирање и рециклирање на отпадно масло во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“

Read More
Еко-едукативен проект: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“
Gallery

Еко-едукативен проект: „Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење“

Read More
2 Replies
Еко-хуманитарен проект „Рециклирај и донирај“: Собирање на отпадно масло за јадење од домаќинствата
Gallery

Еко-хуманитарен проект „Рециклирај и донирај“: Собирање на отпадно масло за јадење од домаќинствата

Read More
6 Replies
Предавање на Беа Џонсон за живеење со една тегла ѓубре годишно
Gallery

Предавање на Беа Џонсон за живеење со една тегла ѓубре годишно

Read More
Континуирани акции за собирање на отпадно масло во Охрид
Gallery

Континуирани акции за собирање на отпадно масло во Охрид

Read More
ШТО Е ОТПАДНО МАСЛО, КАКО СЕ СОБИРА И РЕЦИКЛИРА?
Video

ШТО Е ОТПАДНО МАСЛО, КАКО СЕ СОБИРА И РЕЦИКЛИРА?

Read More
ЕКО БАЛАНС ТВ МАГАЗИН – СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО
Video

ЕКО БАЛАНС ТВ МАГАЗИН – СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО

Read More
ПРОЕКТОТ „УЧИМЕ ЗА СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО“ СЕ ПРОШИРУВА ВО 11 ГРАДИНКИ ВО СКОПЈЕ – ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ
Video

ПРОЕКТОТ „УЧИМЕ ЗА СОБИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО МАСЛО“ СЕ ПРОШИРУВА ВО 11 ГРАДИНКИ ВО СКОПЈЕ – ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ

Read More
ЕКО-ХУМАНИТАРЕН ПРОЕКТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ –  ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ
Video

ЕКО-ХУМАНИТАРЕН ПРОЕКТ „РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ – ВИДЕО ПРИЛОГ НА МРТВ

Read More
„РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ НА МАКЕДОНИЈА ДЕНЕС НА ТВ 24
Video

„РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ“ НА МАКЕДОНИЈА ДЕНЕС НА ТВ 24

Read More
Гостување во фактор здравје на тема: „последици од несоодветно фрлање на отпаден зејтин“
Video

Гостување во фактор здравје на тема: „последици од несоодветно фрлање на отпаден зејтин“

Read More
Еко работилници со децата од градинката „Корчагин“ – видео прилог на МРТВ
Video

Еко работилници со децата од градинката „Корчагин“ – видео прилог на МРТВ

Read More
Еко работилници со децата од градинката „Орце Николов“ – видео прилог на МРТВ
Video

Еко работилници со децата од градинката „Орце Николов“ – видео прилог на МРТВ

Read More
Еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“ на МРТ – Македонија наутро
Video

Еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“ на МРТ – Македонија наутро

Read More
Како соодветно да го отстраните отпадното масло после готвењето?
Video

Како соодветно да го отстраните отпадното масло после готвењето?

Read More
Еко-хуманитарната акција „Рециклирај и донирај“ на Утринска на Телма
Video

Еко-хуманитарната акција „Рециклирај и донирај“ на Утринска на Телма

Read More
Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“ – Европската недела за помалку отпад
Video

Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“ – Европската недела за помалку отпад

Read More
Работилница на Go Green – Биди Зелен во рамки на проектот „Од масло до енергија“
Video

Работилница на Go Green – Биди Зелен во рамки на проектот „Од масло до енергија“

Read More
Отварање на Европската недела за помалку отпад – Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“
Video

Отварање на Европската недела за помалку отпад – Јавна дебата: „Дали го селектираме отпадот во нашите домови?“

Read More
Еко aкцијата „Рециклирај и донирај“ на Утринска ТВ Сител
Video

Еко aкцијата „Рециклирај и донирај“ на Утринска ТВ Сител

Read More
16/11/2018

Каде треба да заврши употребеното масло за јадење, одбележан денот на Зелениот појас – ЕКОБАЛАНС

30/10/2018

Децата од градинките учат за рециклирање на отпадното масло за јадење

01/10/2018

Децата од градинките учат за собирање и рециклирање на отпадното масло за јадење

06/06/2018

Искористеното масло не е отпад туку суровина за биодизел

30/05/2018

Собрани 1200 кг отпадно масло, продолжува акцијата „Рециклирај и донирај“

30/05/2018

Собрани 1200 кг отпадно масло преку еко-хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“